สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted - Child in Mathm...

อ่านต่อ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท CP ALL ตามโครง...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบ ๔๙ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบ ๔๙ ปี

สิริมงคลแก่คณะครู และนักเรียน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการเรียน การสอน ใ...

อ่านต่อ
 
การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

การบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๒

ลหิต เพื่อนำโลหิตส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้โลหิต ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเ...

อ่านต่อ
การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓

การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓

นท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีสถานศึกษานำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายง...

อ่านต่อ
 
view