สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุมชี้แจงข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย นายมนตรี กาวี รองผ...

อ่านต่อ
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED"

บัติการ "การจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ CONN...

อ่านต่อ
การมอบทุนการศึกษานักเรียน

การมอบทุนการศึกษานักเรียน

ลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ นส.กนกพร อ่องคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑นายณัฐภัทร ไช...

อ่านต่อ
 
เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่อง 3D Printer โครงการห้องประลองทางวิศวกรรม Fabrication Lab

 

เรียนท่าวังผาพิทยาคมเข้าศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานเครื่อง 3D Printer ณ ห้อง...

อ่านต่อ
 
view