สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักถิ่นเกิด

นาตำบลของตนเอง ดังนี้ ตำบลตาลชุม จุดพัฒนาคือ วัดบ้านสบหนอง วัดตาลชุม วัดดอนแก่ง ...

อ่านต่อ
 
การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การดำเนินการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน...

อ่านต่อ
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ด้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส...

อ่านต่อ
โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

โครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"

นท่าวังผาพิทยาคม จำนวน ๑๒ คนเข้าร่วมโครงการ "เรียน-รู้-รักษ์นก"เพื่อเปิดโอกาสให้...

อ่านต่อ
 
view