สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การขอเชิญประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

การขอเชิญประชุมและลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

งชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ด้วยสําน...

อ่านต่อ
 
การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการส...

อ่านต่อ
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา

ารพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา อนุมัติให้สถาบันพั...

อ่านต่อ
 
การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ

การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ

ี่ ๑/๑,๒/๑,๓/๑ เข้าสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ โรงเรียนปัว ...

อ่านต่อ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ช วงศ์วิเศษ ครูศิริลักษณ์ อินทา เป็นครูผู้ดูแล ณ เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผ...

อ่านต่อ
 
view