สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ษาในสังกัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอหลักฐานเอกสารการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมก...

อ่านต่อ
 
การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่องการกำหนดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ให...

อ่านต่อ
 
view