สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การยื่นเอกสารสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

การยื่นเอกสารสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศเรื่อง การยื่นเอกสารสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยื่นเอกสารในวันมอบตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563 ***ให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยนะคะ

Tags :

view