สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อและได้ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระบบออนไลน์ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการยืนยันครั้งนี้ถือเป็นการสมัครเข้าเรียนจริง เป็นการสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ในกรณีที่นักเรียนตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ ให้นักเรียนสแกนQR CODE เข้าไปกรอกแบบฟอร์มนักเรียนประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ในเขต

รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 นอกเขต

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4

ในกรณีที่นักเรียนตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ ให้นักเรียนสแกนQR CODE เข้าไปกรอกแบบฟอร์มนักเรียนประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ม.1

ม.4

Tags :

view