สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยในวันที่สมัครสอบและวันสอบด้วยนะคะ ขอบคุณที่ได้ความร่วมมือค่ะ


ดาวน์โหลดรายละเอียด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลดรายละเอียด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลดรายละเอียด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Tags :

view