สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครม.1

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครม.4

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1

ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4

Tags :

view