สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลด ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลด ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลดผลสอบของผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (ผลรวมทั้งหมด)

เรียงลำดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลดประกาศและการรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์

ดาวน์โหลดผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เรียงลำดับ คะแนนรวม 3 รายวิชา

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลดผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(ในเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา) เรียงลำดับคะแนนรวม 3 รายวิชา

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลดผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(นอกเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา) เรียงลำดับคะแนนรวม 3 รายวิชา

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ดาวน์โหลดคะแนนสอบของผู้เข้าสอบระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้สูงสุดในแต่ละวิชา


Tags :

view