สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill ติวตรงจุด O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖

โครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill ติวตรงจุด O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill ติวตรงจุด O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สูงขึ้น ด้วยการออกแบบระบบ "UP SKILL PLATFORM" ซึ่งเป็นระบบที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ณ ห้องประชุมอาคาร๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view