สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวังผา ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ซึ่งเป็นข้อกฏหมายใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขท่าวังผา โรงพยาบาลท่าวังผา เทศบาลท่าวังผา ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view