สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความเคารพและยอมรับนับถือ ครูอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ นักเรียนในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>รูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view