สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการวศิน จิณะกับ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ดังนี้ ๑.นักกีฬาฟุตบอลรุ่น ๑๔ ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ๒.นักกีฬาฟุตบอลรุ่น ๑๖ ปี ได้รับรางวัล ๓ รายการ ดังนี้ ๑.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ๒.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ๓.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแข่งขันฟุตบอล "เยาวชน นทพ.คัพ" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด ระดับประเทศ โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย เป็นครูผู้ฝึกสอน

Tags :

view