สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีการเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>คลิกรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view