สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑

การรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ท.ชรินทร์ สุวรรณะ ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๘ นำกำลังพลรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีสถานศึกษานำนักเรียนเข้าสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๖ แห่ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

>>คลิกรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view