สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted - Child in Mathmatics)โดยศูนย์พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ภาคเหนือ

Tags :

view