สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท CP ALL ตามโครงการ CONNEXT ED. โดยมีครูรัชนก ตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม และมีคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม, โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร, โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา, โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>>คลิ๊กรูปเพิ่มเติม<<<

Tags :

view