สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบ ๔๙ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบ ๔๙ ปี

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครบ ๔๙ ปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู และนักเรียน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการเรียน การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>คลิ๊กรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view