สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

Tags :

view