สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งครูพิชญา มณีศร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมและทีมงาน โดยมีตัวแทนครูผู้สอน และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>>คลิ๊กรูปภาพเพิ่มเติม<<<

Tags :

view