สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต้อนรับนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>คลิ๊กรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view