สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของครู การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาสถานศึกษา การแนะนำบุคลากรใหม่ การแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และใช้โอกาสนี้ในการดำหัวขอพรเนื่องในวันปีใหม่เมือง จากดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครูลักษณา เจษฎาชัยยุทธ์ และครูสุพรรณ จิณะไชย และขอแสดงความยินดีกับครูปริศนา ยาวิไชย ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>คลิ๊กรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view