สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>>คลิ๊กรูปภาพเพิ่มเติม<<

Tags :

view