สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤพร จิตตารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
และนายณัฐดนัย คำยวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้คะแนน ๑๐๐ เต็ม วิชาคณิตศาสตร์
การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤพร จิตตารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย คำยวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ได้คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์ การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ ลำน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ได้คะแนนสูงสุด วิชาสังคมศึกษา การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร จันต๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ได้คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Tags :

view