สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ ติดต่อ ครูพัชรีพรรณ ตนภู

ห้องสอบที่1

ห้องสอบที่2

ห้องสอบที่3

ห้องสอบที่4

ห้องสอบที่5

ห้องสอบที่6


 

Tags :

view