สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โดยให้นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม(เดิม)ทุกคนเข้าสอบร่วมกับนักเรียนใหม่ ยกเว้นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ ติดต่อ ครูพัชรีพรรณ ตนภู 

ห้องสอบที่ 1

ห้องสอบที่ 2

ห้องสอบที่ 3

ห้องสอบที่ 4

ห้องสอบที่ 5

ห้องสอบที่ 6

ห้องสอบที่ 7

Tags :

view