สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่าย Creative AI for Incoming Society

ค่าย Creative AI for Incoming Society

นางสาวพีรดา ธนะขว้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๕/๑ และครูบุญยดา สุยะหมุด เข้ากิจกรรมค่าย “Creative AI Camp” หรือ CAIC ซึ่งจัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับ Advanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, มหาวิทยาลัย พะเยา, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, AceRevo, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) และเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

Tags :

view