สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครูศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ครูพุทธธิดา ไชยยงค์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่มีความพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่องการกำหนดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ที่มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดโดยศูนย์พัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tags :

view