สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการศึกษาดูงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมการศึกษาดูงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการชั่งหัวมัน อุทยานราชภักดิ์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โดยมี รองผู้อำนวยการมนตรี กาวี ครูจิตรอนงค์ คำรศ และคณะครูกรรมการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียน เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้


Tags :

view