สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน

ทีมฟุตบอล U-๑๔ ปี และทีมฟุตบอล U-๑๖ ปี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ ทีมฟุตบอล U-๑๔ ปี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และทีมฟุตบอล U-๑๖ ปี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งในรอบ เขต ๕ ช่วงเดือนเมษายน ณ จังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย เป็นครูผู้ฝึกสอน


Tags :

view