สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ Thai-Laos Sports Connect ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Tags :

view