สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา    14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย เข้าแข่งขันกรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันรายการวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรายการวิ่ง ๑๐๐ เมตร ได้ลำดับที่ ๔ กรีฑา 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์์

Tags :

view