สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมกับวิทยาจารย์จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สำหรับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ บ้านศิลป์แผ่นดินล้านนา

Tags :

view