สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร

 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมขบวนแห่งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระครูวิบูลนันทสร (ครูบาปัญญา-ครูบาก๋อน) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อ.เชียงกลาง จ.น่าน / อดีตเจ้าคณะตำบลเชียงกลาง

Tags :

view