สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๒-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง หน่วยพัฒนาที่ ๙ การพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Tags :

view