สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view