สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูชาวต่างชาติ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูชาวต่างชาติ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา

คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ทำการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาคณะครู                      บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึก

Miss Kosaka Rika ครูสอนภาษาญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้

Tags :

view