สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

งานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ”

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดงานนิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัตนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการคิดค้น นำเสนอโครงงาน สู่สาธารณชน โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

ซึ่งมีนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธี และนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

>> รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก<<

Tags :

view