สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา และดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มา ณ โอกาสนี้

>>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก<<<

Tags :

view