สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิตา ปินไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขัน 14 th SEA Youth Athletics Championships 2019 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์์ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และการแข่งขัน Asian Youth Championship 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

โอกาสนี้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมและคณะครูมอบของขวัญและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ดังนี้ โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ครูไสว สุทธไชย มอบเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบช่อดอกไม้

Tags :

view