สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ศรีมงคล ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

Tags :

view