สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพื่อปลูกฝังให้ยุวกาชาดเป็นผู้มีระเบียบ รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

>>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก<<<

Tags :

view