สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน เรื่อง การรับนักเรียน ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 และประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกประเภทโควต้า

ดาวน์โหลดใบสมัครม.1

ดาวน์โหลดใบสมัครม.4


Tags :

view