สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนาและทำความสะอาดอาคาร

Tags :

view