สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน       เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กำหนดจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปี โดยมีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Tags :

view