สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูภานุวัฒน์ เตชนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Tags :

view