สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

วันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ผลการแข่งขันดังนี้ ๑.ลำดับที่ ๔ และ ๑๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตรหญิง ๒.ลำดับที่ ๗ วิ่งผลัดผสมหญิง ๓.ลำดับที่ ๙ วิ่ง ๒๐๐ เมตรหญิง ๔.ลำดับที่ ๙ วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตรหญิง โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ควบคุมดูแล

Tags :

view