สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking)

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ครูไพลิน ยาวิไชย ครูกาญจนา เสนนันตา และว่าที่ร.ต.บุรัณย์ เหล็งจุ๊ย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่ง และการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking) จัดโดย โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชน ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


Tags :

view