สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการวศิน จิณะกับ มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันครู โดยคำขวัญวันครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สร้างคน สร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืน" ซึ่งครูบุญยดา สุยะหมุด เป็นผู้แต่ง

Tags :

view