สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชั้นปีที่ ๓ ผลัดที่ ๒  เข้ารับการฝึกภาคสนามโดยมี พ.ท.เจษฎากรป์  หาญกาย ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๘ นำครูฝึกรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย ผลัดที่ ๒ เข้ารับการฝึกภาคสนาม และต้อนรับ กสร.จำนวน ๓ นาย บรรจุทำหน้าที่ครูฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ วัน (๑๖-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)

Tags :

view